Zasada działa pompy cieplnej

Zasada działa pompy cieplnej

Pompy zyskały dużą popularność dzięki rosnącej cenie surowców, z których pozyskuje się ciepło wykorzystywane w naszych domach. Pozyskane ciepło przy pomocy pompy teoretycznie jest darmowe. Zasadę działania pompy ciepła można porównać do działania lodówki czy klimatyzacji. Składa się ona z dwóch obiegów, z których jeden pobiera ciepło ze środowisko, a drugi pobiera to ciepło. Aby możliwe było pobranie ciepła z otoczenia wykorzystywana jest różnica temperatur środowiska i czynnika chłodzącego czyli glikolu. Instalację z zastosowaniem glikolu wykonuje się poprzez rozprowadzenie kilkuset metrów rurek pod powierzchnią gruntu, gdyż na pewnej głębokości ziemia posiada stałą temperaturę. Płynący glikol ogrzewa gleba, która otacza rurki. Taki podgrzany płyn wraca do wymiennika w którym ciepło jest odbierane i przekazywane do obiegu wewnętrznego. Dzięki zmianom ciśnienia wymiennik może podgrzać ciecz do temperatury kilkukrotnie wyższej. Pomimo tego w pompach ciepła uzyskuje się temperatury od 40 do 50 stopni. Jednak nie wystarcza to aby można było ogrzać dom przy wykorzystaniu standardowych grzejnikach. Z takich powodów pompa ciepła nadaje się do zastosowania w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym czy ściennym. Nowoczesne pompy ciepła mogą uzyskać temperaturę nawet 65 stopni Celsjusza i mogą być już stosowane ze standardowymi grzejnikami.