Słabe podłoże a montaż okien

Słabe podłoże a montaż okien

Bardzo często zdarza się, zwłaszcza w starym typie budownictwa, że mamy do czynienia ze słabym podłożem, co sprawia, że montaż okien także może przebiegać mniej sprawnie. Najtrudniej, więc jest zamontować nowe okna w murach wykonanych na przykład z pustaków wibrobetonowych. Wówczas to użyte tutaj wkręty mocujące nie mogą w żaden sposób zniszczyć struktury pustaków, co oznacza, że trzeba je dokładnie dobrać pod wieloma względami. Dzieje się tak, dlatego, że ów materiał łatwo i bardzo szybko się kruszy, a to z kolei sprawia, że nie ma on także odpowiedniej stabilności. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem są na przykład długie wkręty, które to mają bardzo ostry i trójkątny gwint. Takie gwinty, bowiem wrzynają się w ścianę, zaś ich zaletą jest to, że jej nie uszkadzają, ani też nie muszą posiadać, żadnych nośnych wypełnień. W takim przypadku bardzo często używa się także kotew tulejowych. Takie łączniki są zaciskane na murze, a następnie następuje w obrębie ramy ich rozszerzenie. Kotwy mają tę właściwość, że znacznie mniej naruszają istniejącą strukturę muru, nawet tę słabą. Takie dyble można umieszczać na niewielkiej głębokości, co sprawia, ze nie wnikają one bardzo w powierzchnie podłoża, a tym samym nie mogą jej w znacznym stopniu uszkodzić. Jest to dziś jedno z najlepszych i najczęściej stosowanych rozwiązań.