Poprawny montaż okien

Poprawny montaż okien

Wymiana okien dotyczy naszych spraw budowlanych, dlatego też warto poświecić tej tematyce nieco czasu. Wymiana okien nie jest łatwym zajęciem, dlatego też bardzo rzadko decydujemy się na samodzielne wykonanie jej. Najczęściej wymiana okien nazywana jest także, jako bieżąca konserwacja. Mimo tego faktu, bardzo często wiedza techniczna, jaką to dziś możemy obserwować, sprawia, że montaż okien trudno jest nazwać konserwacją, bowiem ta najczęściej obejmuje drobne prace naprawcze, zaś montaż okien przecież wcale do takich nie należy. Najczęściej wymiana stolarki okiennej jest zadaniem trudnym i czasochłonnym, dlatego też warto sprawdzić, w sytuacji, kiedy ją wykonujemy, czy nie następuje ingerencja w obiekt budowlany. Ingerencja ta może na przykład polegać na zmianie kształtu lub wielkości otworów okiennych, które to do tej pory istniały już w obiekcie budowlanym. Jest to także w pewien sposób użytkowanie swojej własności, dlatego też montaż okien wcale nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia tego faktu właściwym organom. Ingerencja ta może, więc być przeprowadzona dowolnie w zależności od tego, jak widzi ja właściciel a tym samym może być ona dokonana w dowolnym czasie.