Ogrzewanie ekologiczne – elektrownia wiatrowa

Ogrzewanie ekologiczne – elektrownia wiatrowa

Jeszcze do niedawna niemożliwe było stosowanie w ogrzewaniu domów jednorodzinnych systemów grzewczych, które by w pełni zasługiwały na miano ogrzewania pro ekologicznego – jedynie stosowanie grzejników elektrycznych spełniało takie wymogi, bowiem środowisko w żaden sposób nie odczuwa negatywnego wpływu takiego systemu grzewczego. Obecnie mamy szeroki wybór różnych systemów grzewczych, do zastosowania w domach jednorodzinnych, które są w całości traktowane jako pro ekologiczne źródła energii cieplnej – do takich rozwiązań należy ogrzewanie domu z zastosowaniem energii wiatru, a więc elektrownia wiatrowa. Obecnie produkowane są w Polsce i w innych krajach europejskich małe przydomowe elektrownie wiatrowe, których moc waha się od 20 do 100 kilowatów. Aby uzyskiwać z takiej elektrowni wiatrowej prąd mający zastosowanie w zasilaniu urządzeń domowych, trzeba ponieść dość wysokie koszty dodatkowych urządzeń, w tym głównie dużych akumulatorów, co niekoniecznie jest opłacalne. Jednak do systemu ogrzewania domu energia pozyskiwana przy pomocy energii wiatrowej bardzo dobrze się sprawdza – ciepłą wodę możemy mieć praktycznie za darmo, ponadto nie są potrzebne żadne skomplikowane systemy wspomagające – energia wiatru zamieniana jest poprzez system grzewczy na gorąca wodę, o żądanej temperaturze, która jest rozprowadzana do grzejników.