Ogrzewanie domu przy pomocy kotła węglowego

Ogrzewanie domu przy pomocy kotła węglowego

Ogrzewanie piecami i kotłami węglowymi to najbardziej znany i tradycyjny sposób. Jest stosowany najczęściej w miejscach gdzie nie ma dostępu do sieci gazociągowej i tym bardziej w starszych domach. Gdy właściciel domu decyduje się na ogrzewanie kotłem węglowym musi wziąć pod uwagę zapewnienie dodatkowego miejsca przeznaczonego specjalnie do składowania węgla. Dodatkowo należy pamiętać aby regularnie pozbywać się popiołu, który pozostaje po spaleniu materiału opałowego. Korzystając z pieców i kotłów w pomieszczeniu należy zadbać o odpowiednią wentylację oraz należy pamiętać aby raz na jakiś czas wykonywać przeglądy kominiarskie co pozwoli utrzymać przewody kominowe w dobrym stanie. Inaczej w warunkach złego spalania spowodowanego niesprawną instalacją kominową tworzy się czad, który jest bardzo niebezpieczny. Jak wszystko także piece i kotły węglowe mają swoje wady i zalety. Przed wyborem sposobu ogrzewania domu należy się nad nimi zastanowić. Na pewno zaletą jest to, że przy takim sposobie ogrzewania to właściciel decyduje kiedy i ile materiału zakupi. Plusem jest również łatwość budowy kotłowni węglowej oraz podłączenie jej do istniejącej instalacji oraz dostępność przez cały rok. Minusem może okazać się konieczność codziennej obsługi oraz konserwacja i naprawa urządzeń we własnym zakresie.