Łączniki podczas montażu okien

Łączniki podczas montażu okien

Jednym z najważniejszych elementów, które to są nam potrzebne, kiedy to montujemy okna, są łączniki. Najpierw chcąc zamontować łączniki, należy wypełnić szczeliny pianką poliuretanową. W sytuacji, kiedy obawiamy się, czy ramy nie wypaczą się w chwili, gdy używamy pianki, wówczas najlepiej zamontować wpierw okienne skrzydła, następnie zamknąć je. Wówczas to można zacząć zakładać łączniki, bez obawy, że pewne elementy okna zostaną uszkodzone. Najczęściej, jako łączników można używać stalowych kotew lub dybli. Oczywiście, kiedy wybieramy rodzaj łączników najlepiej jest uwzględnić rodzaj muru, a także jego wytrzymałość. Jeżeli nasze ściany są stworzone z elementów lekkich, wtedy powinno się wybierać łączniki z ostrą krawędzią gwintu. Dzięki temu, nie zniszczą one struktury materiału tym samym dla naszego okna zapewnią stabilne zamocowanie. W chwili, gdy nasze podłoże jest lite, wówczas można zastosować krótkie wkręty. Jednymi z najbardziej popularnych dziś łączników są kotwy. Inaczej rzecz biorąc kotwy są to stalowe płaskowniki. Owe płaskowniki najczęściej przykręca się zarówno do ościeżnicy jak i do muru. Dzięki ich zastosowaniu mocowanie ramy jest bardzo sprężyste, a tym samym funkcjonalne.