Gazowe ogrzewanie domów

Gazowe ogrzewanie domów

W chwili obecnej jest to równie często wybierane źródło ogrzewania domów. Nowoczesne gazowe kotły efektywnie wykorzystują paliwo. Często są stosowane kotły kondensacyjne, które podnoszą sprawność spalania gazu nawet do 110-112%. Gaz ziemny nie zawiera siarki ani cząsteczek niepalnych dzięki czemu jest paliwem ekologicznym niż węgiel czy olej opałowy, a co najważniejsze do atmosfery nie są emitowane tlenki siarki czy pyły. Instalacja jest bezobsługowa. Ustalenie temperatury grzania sprowadza się do ustalenia odpowiedniej temperatury na panelu sterującym. Warto wspomnieć, że dostępność paliwa jest stała, nie jest więc konieczne pilnowanie i doglądanie. Ogrzewanie gazem jest czystsze niż inne sposoby więc z powodzeniem kotły gazowe można instalować w pomieszczeniach użytkowych, co powoduje, że nie potrzebujemy dodatkowych pomieszczeń. Do plusów korzystania z tego typu ogrzewania można dołączyć niski koszt paliwa, dostępność przez cały rok oraz wysoką sprawność kotłów kondensacyjnych. Niestety używanie kotłów gazowych wiążę się z pewnymi minusami. Istnieje wysoki koszt przyłączenia do infrastruktury, łatwopalne paliwo jest zagrożeniem dla zdrowia i życia użytkowników, bowiem może dojść do wybuchu. Konserwacja i naprawa urządzeń może być wykonana tylko przez specjalistów co wiążę się z wysokimi kosztami renowacji urządzeń. Dodatkowo koniecznie trzeba zapewnić właściwy sposób wentylacji.