Fundamentowa płyta grzewcza

Fundamentowa płyta grzewcza

Płyta grzewcza zapewnia ogrzewanie podobne do ogrzewania podłogowego. Jednak w przeciwieństwie do instalacji montowanej w podłodze, jak to jest w przypadku ogrzewania podłogowego, płytę umieszcza się już na etapie fundamentów. Oprócz równomiernego ogrzania pomieszczeń w domu, dodatkową zaletą zastosowania płyty grzewczej jest to, że ciepło jest dostarczane bezpośrednio do płyty fundamentowej, dzięki czemu będzie ona osuszana nawet jeśli ulegnie zawilgoceniu. Dodatkowo, nośnikiem ciepła jest gorące powietrze, a nie woda. Powietrze krąży w systemie wewnątrz płyty grzewczej. Obieg powietrza jest możliwy dzięki pracy wentylatora. Jest on wyposażony w agregat grzewczy, który produkuje ciepło. Instalacja płyty grzewczej w fundamentach zapewnia utrzymywanie temperatury posadzki w domu na poziomie 22-24 stopnie Celsjusza. Jest to wystarczający poziom temperatury, aby zapewnić w domu wystarczającą ilość ciepła. Agregat produkujący ciepłe powietrze jest wyposażony w cztery niezależne od siebie nagrzewnice. Dzięki płytom grzewczym możliwa jest duża akumulacja ciepła w domu. Nawet podczas przerw w dostawie energii, możemy liczyć na utrzymanie wysokiej temperatury w domu. Niestety instalacja takiego systemu grzewczego jest droższa od instalacji standardowego systemu ogrzewania podłogowego lub innego systemu grzewczego.